ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΗΠA

Οι ιστότοποι αυτοί περιέχουν πληροφορίες και έγγραφα, τα οποία διατίθενται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν συνιστούν προσφορά ή πρόσκληση για εγγραφή, αγορά, απόκτηση ή κατοχή χρηματοοικονομικών μέσων και συγκεκριμένα μετοχών. Οι πληροφορίες και τα έγγραφα αυτά δεν απευθύνονται και δεν μπορούν να διανεμηθούν σε κανένα πρόσωπο που κατοικεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.